O'quv fanining maqsadi va vazifalari, boshqa fanlar bilan bog'liqligi. "Menejment asoslari" ..... Strategik boshqaruv mohiyati - inson potentsialiga tayangan holda boshqaruv tashkilot asosi sifatida. ..... muhitni boshqarish. Moliyani boshqarish.

  el.tfi.uz

... ma'naviyat–engilmas kuch” nomli asari mazmuni va mohiyati”, 10 iyul kuni esa ..... kelib chiqadigan moliya tizimi xodimlarining vazifalari to'g'risida”gi majlisidan ..... makroiqtisodiy to'g'rilash va davlat moliyasini boshqarish soliq-byudjet va ...

  www.mf.uz

Algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar to'plami: o'quv ... Algebra va matematik analiz asoslari: darslik/ A.U. Abduhamidov; A.U. ...... уларок шаклланган миллий истиклол гоясининг асосий максад ва вазифалари баён килинган. ..... Бозор иктисодиёти шароитида битимлар, уларнинг мохияти, турлари, ...

  www.infocenter.uz

BOZOR IQTISODIYOTINING MAZMUNI VA VAZIFALARI. RЕJA .... Tadbirkorlik faoliyatining mohiyati, uning vazifalari va rivojlanish shart .... Moliyaning vazifalari .

  gigabaza.ru

O'quv fanining maqsad va vazifalari, boshqa fanlar bilan o'zaro bog'lanishi ... " Iqtisodiyot nazariyasini o'qitish metodikasi", "Davlat moliyasini o'qitish metodikasi ", ... mohiyati. "Soliqlar va soliqqa tortish" yo'nalishi bo'yicha "Mutaxassislikka ...

  el.tfi.uz

Moliya statistikasining predmeti, usullari, vazifalari va tashkil etilishi. Moliya statistikasi predmeti ... Oliy moliyaviy hisoblash usullari mohiyati, tayinlanishi, qo' llanilishi va vazifalari. Oliy moliyaviy ... Hududlar moliyasining Davlat moliya tizimidagi ...

  el.tfi.uz

soliq tizimini asosi, хususiyatlari, davlatni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ta'siri ko'rib chiqilgan. ...... Egri soliqlаr tаrkibi vа mohiyati. 4. Mаhаlliy ...... vа ulаrning vаzifаlаri. Soliq-Хitoy ...... Moliyani roli bilаn hisoblаshmаslik 80-90 yillаrdа.

  akademiya.uz

Tarbiyaning mohiyati va vazifalari. 12. 1. Tarbiya jarayonining mohiyati. 12. 2. O’z-o’zini tarbiyalash va qayta tarbiyalash. 12. 3. Milliy sharqona tarbiya mezonlari. 12. 4. Yoshlarni oilada va maktabda tarbiyalash. 5. Oliy maktabda axloqiy tarbiya tizimi.

  aim.uz

Описание. Mualliflar takidlashicha, moliyaviy qarorlar yana shu bilan xususiyatlanadiki, harajatlar va daromadlar: Язык.

  library.ziyonet.uz

«Moliya» fanidan ma’ruzalar kursi moliyaning mohiyati, vazifalari, moliya munosabatlarining turkumlari va boshqa

  uz.denemetr.com

Moliya — markazlashgan va markazlashmagan maqsadli pul fondlarini hosil qilish, jamlash, taqsimlash va qayta taqsimlash yoki ishlatish yuzasidan paydo boʻladigan iqtisodiy munosabatlarga aytiladi. M. iqtisodiyotning pul sektorida yuzaga keladi va daromadlar asosida yuz beradi.

  uz.wikipedia.org

MOLIYA, MOLIYA TIZIMINING MOHIYATI VA VAZIFALARI Darsning o„quv maqsadi: talabalarda moliyaning mohiyati va vazifalari, moliya

  fayllar.org

O’zbеkiston aloqa va axborotlashtirish agеntligi toshkеnt axborot tеxnologiyalari. Reja: 1. Moliyaning mohiyati va vazifalari. Moliya tizimi.

  uz.denemetr.com

3. Moliyaning mohiyati va zarurligi Moliya va moliyaviy munosabatlarning vujudga kelish tarixi insoniyat tarixining tarkibiy qismi boëlib, ming-yillar avval paydo boëlgan.

  referat.arxiv.uz

Moliyaning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, taraqqiyot qonuniyatlari, tovar-pul munosabatlarining qamrab olish sohasi. va ijtimoiy takror ishlab chiqarishdagi roli.

  el.tfi.uz

Мировые новости: