uyg'otаdi. * Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O'zbеkiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari –. T.: O'zbеkiston, 2009 y. ...... Egri soliqlаr tаrkibi vа mohiyati. 4. Mаhаlliy soliqlаrni аhаmiyati vа ...... hokimiyatni vаzifаlаri bo'yichа bo'linish emаs, hududlаr bo'yichа hаm аjrаtish yotаdi. Hokimiyatning ...

  akademiya.uz

1. SO'Z BOShI. O'quv fanining maqsadi va vazifalari, boshqa fanlar bilan bog' liqligi .... to'g'ri mulohazalarning roli, tashkilot tizimining mazmuni, mohiyati va o' rni. ..... Moliyani boshqarish. Pul tushumlarini boshqarish. Investitsiya va reinvestitsiya faoliyatini boshqarish. Kapitalni boshqarish. Aylanma kapitallarni boshqarish.

  www.tfi.uz

Algebra va matematik analiz asoslari: darslik (1 qism)/ A.U. Abduhamidov; A.U. Abdurahamidov, H. Nasimov, U.M. Nasirov, J.H. Husanov. ...... халкимиз тафаккури, дунёкарашида руй берган узгаришлар натижаси уларок шаклланган миллий истиклол гоясининг асосий максад ва вазифалари баён килинган. 544.

  www.infocenter.uz

Fanning maqsadi va vazifalari. “Moliya statistikasi” fanini .... Oliy moliyaviy hisoblash usullari mohiyati, tayinlanishi, qo'llanilishi va vazifalari. Oliy moliyaviy hisoblashning umumiy usullari. Sodda va murakkab foizlar tushunchasi. Oshgan qiymatni sodda va ... Hududlar moliyasining Davlat moliya tizimidagi hududlarni ...

  el.tfi.uz

Мазкур фанна ургатиш натижасида молия ва солиқ категориясининг мохияти ва функцияларини, молия ва солиқ тизимининг асосий бўғинларини, молия ва солиқ сиесати ва механизмлари асосларини, давлат молияси, хужалик субъектлари молияси, солиқларнинг баркарорлик ва иқтисодий ўсишга ...

  moodle.sies.uz

Mulkchilik munosabatlarining mohiyati va bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida mulk shakllarining iqtisodiy mazmuni. O'zbеkisstonda ..... Moliyaning vazifalari. Moliya tizimi va uning bo'g'inlari. Davlat byudjеti va uning moliyaviy rеsurslarni shakllantirishdagi ahamiyati. O'zbеkiston Rеspublikasi davlat byudjеtining tuzilishi.

  gigabaza.ru

davlat moliyasi ham korxonalar moliyasini ilmiy asoslangan tarzda boshqarish bo 'yicha kerakli nazariy bilimlarni ... quyidagi vazifalar qo'yiladi: • moliya menejmentining mohiyati, ahamiyati vazifalari va tarkibiy tuzilishini ... uzoq muddatli moliyaviy echimlar strategiyasining vazifalari, yo'nalishlari va usullarini o'rganish.

  www.tfi.uz

ishlab chiqish va aU"UI!:;'" orqali budjetning g'azna ijrosi mexanizmlaridan maqsadga rnll'''ATlI1 foydalanish imkoniyatlari, davlat moliyasini boshqarish va davlat mablag'larining maqsadli. isWatilishi ustidan ta'sirchan qilish masalalari ko 'rib chiqilgan. Darslikda davlat budjeti mohiyati va ahamiyati,. faoHyatining. Jony etish.

  el.tfi.uz

Davlat moliyaviy nazorati byudjet to'g'risidagi qonun hujjatlarining moliyaviy nazorat ob'ektlari tomonidan buzilishi hollarini aniqlash, bartaraf etish va unga yo 'l qo'ymaslik maqsadida davlat moliyaviy nazorat organlari tomonidan amalga oshiriladi. Davlat moliyaviy nazorat organlari davlat moliyaviy nazoratini davlat ...

  tekshirishlar.uz

A. A. Qurbonov tomonidan tayyorlangan «Institutlar talabalari va kollejlar o` quvchilari uchun: Kurs ishlarii, Kurs loyihalari va diplom ishi (loihasi) matnlari hamda grafik topshiriqlarini yozishning tartib qoidalari» Qo`llanmasining, NavDKI Uslubiy kengashining 28.04.2009 yildagi № 5 bayonnomasi bilan tasdiqlangan va ...

  library.ziyonet.uz

Moliyaning mohiyati va vazifalari. Insoniyatning eng buyuk kashfiyotlaridan biri pul bo`lib, u odamlarni harakatga keltiruvchi asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Pul aslida o`zi ham tovar bo`lib, odamlarni mehnat qilishga, bilim olishga, o`z malakasini muttasil oshira borishga...

  referat.arxiv.uz

MAHALLIY SOLIQLAR VA YIG’IMLARI FANIDAN DASTUR Sun, 21 May 2017 09:52:00 GMT • mahalliy idora tuzilishlari va soliq hamda yig’im turlari o’rtasidagi bog ... ijtimoiy hayotidagi mavjud yo’nalishlari hamda ularning soliq siyosati bilan ... Reja: 1. moliyaning mohiyati va vazifalari.

  erfvf.hol.es

Tadbirkorlik faoliyatining mohiyati, uning vazifalari va rivojlanish shart – sharoitlari.

  gigabaza.ru

Moliyaning mohiyati va vazifalari. Insoniyatning eng buyuk kashfiyotlaridan biri pul bo`lib, u odamlarni harakatga keltiruvchi asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Pul aslida o`zi ham tovar bo`lib, odamlarni mehnat qilishga, bilim olishga, o`z malakasini muttasil oshira borishga...

  3j.kz

"Moliyaning Mohiyati Va Vazifalari" in the news.

  www.2qk.net

Iqtisod fanidan referatlar va ma'lumotlar to'plami. Mоliyaning mоhiyati vа vаzifаlаri. Mоliya tizimi.

  aim.uz

Ushbu maqsaddan kelib chiqib fan o'z predmetini o'rgatish uchun quyidagi vazifalarni qo'yadi. mahalliy moliyaning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati va vazifalarini o'rganish; davlat moliyasining institutsional tarkibi va uning bo'g'inlarini o'rganish; mahalliy moliyaning tashkiliy asoslari...

  www.readbag.com

Всего размещено книг: 91102. Moliyaning mohiyati, ahamiyati va funksiyalari. Уровень образования. Высшее образование.

  library.ziyonet.uz

skachat-besplatno.info_EKOLOGIYA-FANINING-MAQSADI-VA-VAZIFALARI.doc [113.5 Kb] (cкачиваний: 1630). Реферат скачать-бесплатно.инфо сайтидан олинди! Класс ёки Лайк Босганингиз Учун Рахмат!

  skachat-besplatno.info

O’zbеkiston aloqa va axborotlashtirish agеntligi toshkеnt axborot tеxnologiyalari. Reja: 1. Moliyaning mohiyati va vazifalari. Moliya tizimi.

  uz.denemetr.com

Мировые новости: