27 фев 2010 ... ва А.Р., доктор психологических наук, доцент; Завалко Н.А., доктор ...... Жалпы жағдайда істен шығу ағынының параметрі t нысанын пайдалану ...... М. Ричмондтың «Әлеуметтік диагноздар» атты кітабы үлкен ықпал жасады, мұн- ...... 15 Жарықбаев Қ.Б., Озғанбаев Ө. Жантануға кіріспе.

  vestnik.vkgu.kz

Волькенштейн В.С.Жалпы физика курсының есептер жинағы. - Алматы: Мектеп,1974. 3. .... Название курса/дисциплины/юнита - Психология и развитие человека ...... Жарықбаев Қ. Жантану негіздері: Оқулық. – Алматы: Кітап, 2002.

  refdb.ru

Жалпы патологиялық анатомияның екінші бөлімі: «Қанайналым .... Материнство и отцовство: педагогические и психологические аспекты здоровья.

  www.kgmu.kz

мамандандырылған емес, жалпы дамыту топтарында оқыту пайдасына таңдау жасаулары ...... Жарықбаев Қ. Жалпыпсихология.- Алматы: Білім.- 2004.-512б. 3. ... Лубовский В.И. Специальная психология.-2-е изд.,-С ...... Мейірман Г.Т., Масоничич-Шотунова Р.С. Люцерна. Алматы, Асыл кітап баспасы. 2012 – ...

  is.nkzu.kz

Документ - Сыздыков Е.С. Российские военные в Казахстане: Вопросы социально-политической и экономичес. истории Казахстана XVII-XIXвв. в трудах ...

  gigabaza.ru

... атындағы Қазақ ұлттық білім академиясының президенті, Жарықбаев Қ.К.− Т.Тəжібаев атындағы ... Намазбаева Ж.И.- директор НИИ психологии КазНПУ им. .... Мақалада Украинаның жалпы білім беретін мекемелеріндегі психофизикалық дамуы бұ зыл- ...... цияларында (мысалы, деректер қоры, кітап.

  kaznpu.kz

сында жан-жақты қарасты рылады. Жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Рес- пуб ликасының .... нова создания интеллектуальной среды // Педагогика и психология, №1 (34), 2018, КазНПУ имени. Абая ...... тап, редакциялап, жеке кітап етіп шығарды. ...... Ж.Жарықбаев, Ж.Ы. Намазбаева, философ-.

  pps.kaznu.kz

Жусупбекова Р.Т., педагогика жəне психология магистрі ...... жахметова, Қ. Жарықбаев, Ж. Наурызбай, М. Балтабаев, Ə. Табылдиев, Ж. Асанов, Қ. Бөлеев, ... мəдениеті жайында кеңес жүргізгенде өздерінің жалпы орта білім беретін мектеп ...... Дəрісті басқаратын талқылау, кітап оқу, бейнетаспа, өнер қой-.

  www.kspi.kz

Қазак ұлттық білім академиясының президенті, Жарықбаев Қ.К.- ... ҚазҰПУ психология ҒЗИ-ның жетекші ғылыми қызметкері, Жампейсова Қ.Қ. - Абай ат. ...... Мақалада оқытуды риторизациялаудың жалпы идеялары негізінде оқыту  ...

  www.kaznpu.kz

Международной академии психологических наук, академик АПНК, директор Центра ..... Жалпы білімнің 3 міндеті бар, олар - баланың өзіндік жалпы дамуы, жан-жақты ...... Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақ тәлім - тәрбиесі. .... Мектепке дейінгі жастағы балалардың отбасында тәрбиеленуі 3 кітап 2014 жыл.

  kuam.kz

Жалпы психология — психика дамуының жалпы заңдылықтарын, оны зерттеу әдістерін, теориялық принциптерін және оның ғылыми ұғымдарының қалыптасу жүйесін зерттейді, Басқаша айтқанда, бұл ғылым — теориялық және психология деп те аталады, Жалпы психология...

  stud.kz

Жалпы психология – психология ғылымының іргелі теориялық және эксперименталды категорияларын, жалпы заңдылықтарын, әдістерін және түсініктерін зерттейтін психология бөлімі.

  kk.wikipedia.org

Жарықбаев, Қ. Жантануға кіріспе [Мәтін] : хрестоматия / Қ. Жарықбаев.

  webirbis.kgmu.kz

Сəбет Балтаұлы Бап-Баба (Бабаев) Жалпы психология (Жантану негіздері) Жоғарғы оқу орындары студенттеріне арналған дəрісбаяндар жинағы.

  www.youblisher.com

Столяренко Л.Д «Психология» Ростов-на Дону 2003. Жарықбаев Қ «Жалпы психология» А. 2000. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций – М.1988г. Столяренко Л.Д. «Основы психологии». М. 1997г. Годфруа Ж. «Что такое психология». М.1992г.

  melimde.com

Жалпы психология жəне тұлғаның дамуы. Пəнінің оқу-əдістемелік кешені. Курс – І Семестр – 2 Кредит саны - 3 Дəріс – 30 сағат Практикалық сабақ– 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45сағат СӨЖ – 45 сағат Емтихан – 2 -ші...

  inside.wksu.kz

К. Б. Жарықбаев – педагогика. ғылымдарының докторы, профессор. Ж. І. Намазбаева – психология.

  StudFiles.net

Психология – әлі толық зерттеліп бітпеген, адамның жан жүйесін зерттейтін сан-салалы ғылым. Адамның кейбір әрекеттеріне бүгінде психологиялық анықтама табылса, кейбірі әлі түсіндірілмей келеді. Тіпті адамның өзі көп іс-әрекетін түсіндіре алмайтын кездері көп.

  blog.karlib.kz

Мировые новости: