... Просмотров: 364. Moliyaning nazariy asoslari, Просмотров: 553 ... Просмотров: 524. Mаhsulоt sоtish hаjmlаrini tаhlil qilishning mаzmuni, vаzifаlаri vа mаnbаlаri, Просмотров: 504 ... Pulning mohiyati va funksiyalari, Просмотров: 2425.

  aim.uz

Algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar to'plami: o'quv ... Algebra va matematik analiz asoslari: darslik/ A.U. Abduhamidov; A.U. ...... уларок шаклланган миллий истиклол гоясининг асосий максад ва вазифалари баён килинган. ..... Бозор иктисодиёти шароитида битимлар, уларнинг мохияти, турлари, ...

  www.infocenter.uz

29 Iyun 2014 ... Qаtor orаlаri ishlаnаdigаn ekinlаrdаn bo'shаgаn yerlаrni ekishgа tаyyorlаsh. Referat. Sinеrgеtikа vа pеdаgоgik sinеrgеtikаning mоhiyati.

  referat.arxiv.uz

Qayta sug'urtaning mohiyati va ahamiyati. 1.2. .... Tadqiqot ishining vazifalari. ..... vazifalari hisoblansa, to'g'ridan-to'g'ri sug'urtachi uchun esa ikkilamchi faoliyat .... An'anaviy va muqobil qayta sug'urta shakllarini sug'urtachining moliyasini.

  el.tfi.uz

Kliring va hisob-kitoblarning mohiyati va funktsiyalari, Просмотров: 538 ... Korxonani moddiy resurslar bilan ta'minlanganligini tahlil etishning ahamiyati, vazifalari va axborot manbalari ... Moliyaning nazariy asoslari, Просмотров: 523.

  aim.uz

BOZOR IQTISODIYOTINING MAZMUNI VA VAZIFALARI. RЕJA .... Tadbirkorlik faoliyatining mohiyati, uning vazifalari va rivojlanish shart .... Moliyaning vazifalari .

  gigabaza.ru

MOLIYA, MOLIYA TIZIMINING MOHIYATI VA VAZIFALARI Darsning o„quv maqsadi: talabalarda moliyaning mohiyati va vazifalari, moliya

  fayllar.org

Moliyaning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati, taraqqiyot qonuniyatlari, tovar-pul munosabatlarining qamrab olish sohasi. va ijtimoiy takror ishlab chiqarishdagi roli.

  el.tfi.uz

Moliya — markazlashgan va markazlashmagan maqsadli pul fondlarini hosil qilish, jamlash, taqsimlash va qayta taqsimlash yoki ishlatish yuzasidan paydo boʻladigan iqtisodiy munosabatlarga aytiladi. M. iqtisodiyotning pul sektorida yuzaga keladi va daromadlar asosida yuz beradi.

  uz.wikipedia.org

3. Moliyaning mohiyati va zarurligi Moliya va moliyaviy munosabatlarning vujudga kelish tarixi insoniyat tarixining tarkibiy qismi boëlib, ming-yillar avval paydo boëlgan.

  referat.arxiv.uz

Описание. Mualliflar takidlashicha, moliyaviy qarorlar yana shu bilan xususiyatlanadiki, harajatlar va daromadlar: Язык.

  library.ziyonet.uz

O’zbеkiston aloqa va axborotlashtirish agеntligi toshkеnt axborot tеxnologiyalari. Reja: 1. Moliyaning mohiyati va vazifalari. Moliya tizimi.

  uz.denemetr.com

Hozirgi vaqtda Moliya –Yalpi ichki maxsulot va milliy daromadni taqsimlash va qayta taqsimlash natijasida turli markazlashgan va markazlashmagan pul fondlarini tashkil etish va ulardan foydalanishdagi pul munosabatlar hisoblanadi.

  tarxon.uz

Краткое описание: Mualliflar takidlashicha, moliyaviy qarorlar yana shu bilan xususiyatlanadiki, harajatlar va daromadlar

  referat.uz

Рефераты, слайды, разработки уроков, IELTS всё в одном AIM.UZ Referatlar, Dars ishlanmalar, Testlar, Taqdimotlar, Tadbir va bayram senariylari.

  aim.uz

Qon quyidagi muhim vazifalarni bajaradi: Qonning tashuvchilik vazifasi. Oshqozon-ichaklarda hazm bo‘lgan oziq moddalar (oqsillar, yog‘lar, uglevodlar, mineral tuzlar, vitaminlar, suv) qon va limfa...

  avitsenna.uz

Мировые новости: