қолдану шарттары мен критерийлерін қайта қарау және анықтау қажет ( мысалы, ... болуы тиіс, және бұл параметр міндетті бағалау элементі болуы тиіс ЖАО .... барлық сабақтар Кодекс жобасын әзірлеу кезінде назарға алынады. .... массасы үшін 0 (нөл) коэффициенті пайдаланылады ластаушы заттар, ...

  www.kazenergy.com

4 фев 2014 ... жылу ағыны мен үлгі салмағының өзгерісі зерттелді. ... мында болатын элементтердің зерттелген .... анықтау және комплекс түзу процесіне ор- ... молекулалық массасының, ортаның иондық ...... өткен ерітінділердің эквиваленттік нүкте- ..... ашық қара түс беретінін көруге болады. п-ФДAК ...

  www.vestnik-kafu.info

27 май 2015 ... ский фактор, от которого зависит перспектива разви- тия общества в ...... ресурстардың саны мен сапасы ғана емес, сонымен .... Қандай да бір аймаққа метеорологиялық элементтер- .... шарттарын анықтау және бағалау бойынша осы ...... Салыстыру, токтың эквиваленттік мәнін есеп-.

  www.kstu.kz

Металдың эквиваленттік массасын анықтауға арналған аспап (эвдиометр).

  studopedia.su

Ваннадидің жоғарғы оксидіндегі эквиваленттік факторы: 1/5. Zn+2 ионына дейін тотыққанда эквиваленті нешеге тең: 1/2. S-2 ионы бос күкіртке дейін тотыққанда эквивалентінің мәні қандай: 1/2. Мысалы: элементтің молярлық массасы оның валенттілігіне қатынасымен анықталынады.

  StudFiles.net

Элементтің эквивалентін немесе эквиваленттік массасын анықтағанда оның сутегімен

  lektsii.net

Элементтің эквиваленттік массасын оның эквивалентінің молярлық массасы деп атайды.

  referattar.kazaksha.info

Тәжірибеде мырыштың. эквиваленттік молярлық массасы қышқылдан. сутектi ығыстыру арқылы анықталады. Жұмыстың мазмұны

  helpiks.org

Элементтің химиялық эквиваленті немесе эквиваленттік факторы дегеніміз 1 моль атом сутекпен қосылыса алатын немесе химиялық реакция кезінде соның орнын баса алатын салмақ мөлшері. Эквиваленттік масса дегеніміз заттың бір ғана эквивалентінің массасы, өлшемі...

  studepedia.org

Оксидтің эквиваленттік массасын элементтің эквиваленттік массасы ( ) мен оттектің эквиваленттік массасының ( ) қосындысымен анықтауға болады

  libr.aues.kz

Элементтің эквивалентін немесе эквиваленттік массасын анықтағанда оның сутегімен қосылыс түзуі міндетті емес.

  stud24.ru

Эквиваленттік фактор (fэкв) – қышқылдық-негіздік реакцияларда сутегінің 1 ионымен қрекеттесетҢн, ал тотығу-тотықсыздану реакцияларында 1 электронды

  samzan.ru

Эквиваленттің молярлық массасы деп эквиваленттік фактордың заттың молярлық массасына көбейтіндісіне тең шаманы айтады.

  lektsii.org

Мировые новости: